Toestande wat behandel word

   

 

 

 


Die toestande en probleme wat hoofsaaklik binne die praktyk behandel word, sluit die volgende in:
 • Depressie
   
 • Angs/paniek/stres
   
 • Posttraumatiese stresversteuring (PTSV)
   
 • Selfvertroue/selfbeeld
   
 • Aggressie/interpersoonlike probleme
   
 • Rook-/alkohol- en dwelmafhanklikheid
   
 • Gewigsprobleme/obesiteit
   
 • Insomnia en ander slaapversteurings
   
 • Selfgelding
   
 • Aanpassingsversteurings

 

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.