Nie hipnotiese terapieŽ

   

Benewens hipnoterapie sluit nie-hipnotiese psigoterapieë wat deur die praktyk toegepas word, die volgende in:
 • Verhoudingsterapie
   
 • Egskeidingsterapie
   
 • Gesinsterapie
   
 • Skoolverwante- en studieprobleme
   
 • Psigologiese toetsing
   
 • Persoonlikheidsevaluering
   
 • Kognitiewe terapie
   
 • Rasioneel emotiewe terapie
   
 • Gedragsterapie
   
 • Realiteitsterapie
   
 • Menslikepotensiaalterapie
   
 • Beeldingsterapie

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.