Mediese hipnoanalise

   

Hierdie model berus op 'n kombinasie van die BEGINSELS wat in tradisionele hipnoterapie en mediese behandeling gebruik word. Die naam kan moontlik misleidend wees deurdat dit die indruk skep dat dit slegs op die behandeling van fisiese probleme (soos hoë bloeddruk en artritis) gerig is. Dit verwys egter na 'n model wat soortgelyke beginsels gebruik as dié wat betrek word by geneeskunde om psigologiese probleme (wat soms ook as fisiese probleme kan manifesteer) te behandel. Wanneer 'n mens byvoorbeeld jou geneesheer raadpleeg oor sekere fisiese simptome wat jy ervaar, wil hy/sy 'n diagnose maak. Dan kan hy/sy spesiale ondersoeke soos X-strale, bloedanalise en urienanalise vereis. Nadat alle resultate verkry is, maak hy/sy 'n diagnose en die diagnose rig sy/haar mediese behandeling.

In mediese hipnoanalise word soortgelyke beginsels gebruik, maar eerder soos toegepas op psigologiese probleme. Mediese hipnoanalise betrek gespesialiseerde psigologiese tegnieke wat gebruik word om die bewuste en onbewuste verstand te ontleed, en die onderliggende oorsaak van die pasiënt se probleem te ontdek. Hierdie gespesialiseerde tegnieke sluit in 'n gedetailleerde lewensgeskiedenisvraelys, 'n woordassosiasietaak, droomanalise en ouderdomsregressie.

Op grond van die inligting wat uit die onbewuste verstand herwin is, sluit die diagnoses wat in mediese hipnoanalise gemaak word die volgende in:

 • Identiteitsprobleem (die gevoel dat jy nie behoort nie; nie geliefd voel nie)
   
 • Ponce de Leon-sindroom (emosionele onvolwassenheid)
   
 • Jurisdiksionele probleem (onvanpaste skuld)
   
 • Lopende zombie-sindroom (doodsgevoel, depressie)
   
 • Doodsverwagtingsgevoel (angs).

In mediese hipnoanalise is die mikpunt om die sensitiserende gebeurtenis (waar die onkruid in die grond te lande gekom het) te ontdek, en dit met wortel en tak uit te roei.

 

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.