Dr. Scholtemeyer -
Vernaamlik die toepassing van hipnoterapie

   

Die doelwit van die praktyk is daarop gemik om die seer/pyn wat mense deur die loop van hul lewensproses ervaar op die doeltreffendste wyse en binne die kortste tyd moontlik te genees deur die bekwame toepassing van 'n verskeidenheid psigoterapeutiese tegnieke.

Ek glo dat genesing binne alle dimensies van menslike funksionering moet geskied ten einde as 'n suksesvolle, voldane, heel persoon in alle sfere van die lewe: fisies, verstandelik en geestelik te kan funksioneer ("geestelik", soos gedefinieer deur die pasiënt; nie die terapeut nie).

Ek strewe daarna om mense te help om hul innerlike hulpbronne te benut met die bereiking van hierdie doelwit sodat elke individu die persoon kan wees wat hy of sy graag wil wees en altyd bedoel was om te wees. Alhoewel ek 'n hoogs opgeleide hipnoterapeut (diplomalid van die Suid Afrikaanse Vereniging vir Kliniese Hipnose) is en hoofsaaklik hipnoterapie toepas om die bovermelde mikpunt te bereik, maak ek ook van 'n wye spektrum ander psigoterapieë gebruik, wanneer gepas.

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.