Ericksoniaanse hipnoterapie

   

Binne hierdie model van hipnoterapie werk die hipnoterapeut op 'n INDIREKTE wyse om die pasiënt behulpsaam te wees met die bereiking en beïnvloeding van sy/haar onbewuste verstand. Die hipnoterapeut gebruik 'n gespesialiseerde taalstelsel deur metafore, verhale, sprokies, gedigte, grappe en idiome op 'n gesellige, informele wyse te benut om die onbewuste verstand lesse te leer. Volgens die hipnoterapie-model is dit meestal nie noodsaaklik om die verlede te ontleed met die doel om die trauma te vind wat die simptome veroorsaak het nie, maar eerder om in die hede te werk en die simptome te benut om verandering in die hier en nou (die hede) te bewerkstellig. Dus, om die doeltreffendheid van die hipnoterapie te bevorder, inkorporeer die terapeut enige iets (byvoorbeeld liggaamshouding en beeldspraak) wat die pasiënt indirek in terapie openbaar of enige iets wat op daardie tydstip in die omgewing plaasvind (byvoorbeeld 'n straler wat verbyvlieg, 'n wind wat 'n deur raas). Die hipnoterapeut benut dus die pasiënt se unieke benadering tot asook ervaring van die wêreld. Die terapeut is konstant besig om met die pasiënt te kommunikeer asook die pasiënt tussen die reëls waar te neem. Dit alles is die kern van Ericksoniaanse hipnoterapie wat ten doel het om die hulpbronne van die pasiënt se onbewuste verstand te benut om 'n nuwe begrip van sy/haar simptome in die hede te verkry en dit tot die pasiënt se voordeel te wysig.

 

Kopiereg © 2011 Dr. J.S. Scholtemeyer.  Alle regte voorbehou.